Fakturaportalen

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

I Fakturaportalen ska alla behandlingar inom N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård faktureras – även när patienten har skyddade personuppgifter. Handläggningen sker automatiskt, och du får i regel din ersättning redan inom 10 arbetsdagar.

Undantag – pappersblankett ska användas när:

 Offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård). Den nationella, tredelade fakturablanketten kan beställas från Tandvårdsenheten.

 

Kontrollera att patientens intyg giltigt

Vårdgivaren ska kontrollera patientens rätt till N-tandvård eller F-tandvård vid varje besök.
Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.

Logga in i Fakturaportalen och klicka på Registrera räkning och fyll i personnummer
- om patienten har giltigt intyg anges gilitghetstiden med mera
- om patienten saknar giltigt intyg antar systemet att patienten tillhör S-tandvården.

Eller kontakta Enhet Tandvård
- om patienten har skyddad identitet
- om vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.

 

2017:   Ingen patientavgift för 85+

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.
Fakturaportalen ska vara redo 1 januari 2017, då de nya reglerna för 85+ träder i kraft.


Akuttandvård vid jourklinik

Läs mer om jourtider och ersättningskoder – se Läs mer till höger.

Vid N-tandvård – ange vårdmodell

I Fakturaportalen under Registrera räkning och Patientinformation ska någon av vårdmodellerna nedan anges om patienten har fått N-tandvård.

  • (K) Konventionell kliniktandvård med komplett vårdutbud.
  • (P) Permanent tandvårdsutrustning med komplett vårdutbud i separat lokal på särskilt boende.
  • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer.

- (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud, med samma ersättning som för övrig N-tandvård.

- (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustninng i anslutning till patientens boende – komplett vårdutbud med samma ersättning som för övrig N-tandvård.

- (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – avgränsat vårdutbud. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Se hänvisning under Läs mer i högerkolumnen.

N-tandvården granskas

Kvalitetstandläkarna på Enhet Tandvård granskar att fakturerade behandlingar inom N-tandvården lever upp till de krav som Västra Götalandsregionen har rätt att ställa utifrån gällande regler. Journaler kommer att begäras in i de ärenden som plockats ut – slumpvis eller riktat.

En behandling anses inte uppfylla kvalitetskraven om den inte är korrekt dokumenterad. I dessa fall kan Västra Götalandsregionen bestrida betalningsansvaret skriftligen till vårdgivaren och hålla inne hela eller delar av ersättningen.

 

Läs mer om Kvalitetsgranskning i menyn till vänster.

Logga in

Logga in – fakturera


Din webbläsare måste vara uppdaterad för att Fakturaportalen ska fungera. Klicka på en av länkarna nedan.
Mozilla Firefox fungerar inte
Internet Explorer 9 eller senare Google Chrome 27 eller senare

Manual Fakturaportalen 3.1
Privata vårdgivare kan läsa manualen, den finns även under Hjälp i Fakturaportalens meny.
Folktandvården och OralCare följer sina egna rutiner och instruktioner.
FAQ – Vanliga frågor och svar om Fakturaportalen

 

SITHS-kort

Du måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till bland annat eFHB och Fakturaportalen.

Privata vårdgivare ansöker genom att skriva ut och fylla i de två blanketterna nedan och skicka dem till Enhet Tandvård. Klicka på länken och följ instruktionerna för att beställa SITHS-kort.

(1) Grunduppgifter till KIV – privata vårdgivare – ver2016 (2) För personal som ska ansöka om eTjnstekort – ver2016

Beställ SITHS-kort via TjänsteID-service

Privata vårdgivare kan kontakta:
Toni Vasilevski
 

Så får du ett lösenord
Klinikkontakt & Användare

Klinikkontakt: Varje klinik ska utse en klinikkontakt, som av Enhet Tandvård får behörighet att lägga upp nya användare i Fakturaportalen. Den utsedda klinikkontakten ska mejla Enhet Tandvård som returnerar nytt lösenord (se adress till vänster). Den nyblivna klinikkontakten ska byta sitt nya lösenord vid den första inloggningen i sin roll som klinikkontakt.

Under Användare i Fakturaportalens meny kan klinikkontakten lägga upp nya användare och avregistrera de som inte längre ska ha behörighet, se Manualen kapitel 4.

Användare: Får behörighet och lösenord av sin klinikkontakt. Det tillfälliga lösenordet ska bytas redan vid första inloggningen.

Glömt ditt lösenord – kontakta din klinikkontakt. Enhet Tandvård kan vid behov hjälpa till.

Fakturera i rätt tid

Vård som inte behöver förhandsbedömas ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast ett år från behandlingsstart. Ersättning för vård äldre än ett år utbetalas inte. Journalkopior kan begäras in.

Förhandsbedömd vård ska slutföras och faktureras inom ett år från beslutsdatum. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas.

För S-tandvård S1 och S2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

uiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{m|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m