Vid N-tandvård – ange vårdmodell

I Fakturaportalen under Registrera räkning och Patientinformation ska någon av vårdmodellerna nedan anges om patienten har fått N-tandvård.

  • (K) Konventionell kliniktandvård med komplett vårdutbud.
  • (P) Permanent tandvårdsutrustning med komplett vårdutbud i separat lokal på särskilt boende.
  • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer.

- (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud, med samma ersättning som för övrig N-tandvård.

- (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustninng i anslutning till patientens boende – komplett vårdutbud med samma ersättning som för övrig N-tandvård.

- (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – avgränsat vårdutbud. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Se hänvisning under Läs mer i högerkolumnen.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m