N-tandvården granskas

Kvalitetstandläkarna på Enhet Tandvård granskar att fakturerade behandlingar inom N-tandvården lever upp till de krav som Västra Götalandsregionen har rätt att ställa utifrån gällande regler. Journaler kommer att begäras in i de ärenden som plockats ut – slumpvis eller riktat.

En behandling anses inte uppfylla kvalitetskraven om den inte är korrekt dokumenterad. I dessa fall kan Västra Götalandsregionen bestrida betalningsansvaret skriftligen till vårdgivaren och hålla inne hela eller delar av ersättningen.

 

Läs mer om Kvalitetsgranskning i menyn till vänster.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m