Fakturera i rätt tid

Vård som inte behöver förhandsbedömas ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast ett år från behandlingsstart. Ersättning för vård äldre än ett år utbetalas inte. Journalkopior kan begäras in.

Förhandsbedömd vård ska slutföras och faktureras inom ett år från beslutsdatum. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas.

För S-tandvård S1 och S2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m