När intyg måste dras in

Ett intyg ska dras in om det getts på felaktiga grunder eller om sjukdomsbilden har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

Indragning – rutiner

Kommunen
- En intygsutfärdare bedömer om intyget ska dras in och från vilket datum. Intyget ska avslutas med tidsmarginal så att eventuell behandling hinner avslutas.
- Personen ska informeras om beslutet och från vilket datum intyget kommer att dras in.
- Enhet Tandvård ska informeras.

Enhet Tandvård
- Registrera beslutet, beslutsfattare och datum i register för bland annat eFHB och Fakturaportalen.
- Om det finns en känd tandvårdskontakt ska kliniken informeras om att intyget är indraget.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m