Kommunens personal ska

  • identifiera berättigade personer före 1 januari det år patienten fyller 20 år
  • informera om uppsökande verksamhet och erbjuda munhälsobedömning
  • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
  • delta i utbildning i allmän munhälsovård
  • ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
  • ge munvård utifrån instruktioner
  • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m