Högkostnadsskydd & frikort

Patienter med Särskilt Tandvårdsstöd har samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under en 12-månadersperiod, som i den öppna hälso- och sjukvården. Och det är samma högkostnadskort och frikort som gäller, de beställs från Tandvårdsenheten.

 • Fråga alltid om patienten har högkostnadskort eller frikort.
 • Om högkostnadstaket inte nås under 12-månadersperioden (se nedan), påbörjas en ny period när patienten därefter gör sitt nästa besök. 
 • Det är inte tillåtet att stryka de äldsta besöken för att på så sätt flytta fram giltighetstiden.
 • Vissa avgifter ingår inte – se faktarutan längst ner till höger.
 • Vanliga problem för patienten – läs längst ner på sidan.

 

Kvitton i högkostnadskortet

 • För att undvika felaktiga återbetalningar ska varje kvitto på betald patientavgift inom Särskilt Tandvårdsstöd klistras eller stämplas in i högkostnadskortet. Beloppen ska summeras fortlöpande. När summan närmar sig 1 100 kronor ska patienten bara betala den del av patientavgiften som fattas för att nå högkostnadsskyddet och ha rätt till frikort.
 • Registrering i högkostnadskortet i efterhand kan göras mot uppvisande av originalkvitto. Det gäller även kvitto på betald patientavgift via faktura. Har patienten glömt sitt högkostnadskort bör ett nytt kort lämnas ut. En patient kan således ha flera högkostnadskort. Även patienter vars arbetsgivare betalar patientavgiften har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Folktandvården ska istället använda elektroniska frikort via Frikort WEB. Se information på FIOL.Frikort

När patienten har nått upp till gränsbeloppet ska ett frikort utfärdas för den tid som återstår av 12-månadersperioden efter det inledande besöket. Frikortet gäller i alla landsting och ger rätt till avgiftsfri vård under giltighetstiden. Nivåer för olika landsting finns på 1177.se.

De högkostnadskort med kvitton som är underlag för frikortet ska makuleras av mottagningen och återlämnas till patienten – som ska informeras om att behålla det under frikortets giltighetstid. Den utfärdande mottagningen ska registrera frikortet i Frikortstjänsten.

12-månadersperioden

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor i patientavgifter. Perioden är det år som följer efter det inledande besöket.
Exempel: Från ÅR1-01-31 till ÅR2-01-30.
När det totala beloppet för patientavgifterna når högkostnadstaket, har patienten alltså rätt till frikort för den tid som återstår av 12-månadersperioden. Först när patienten gör sitt nästa besök därefter börjar en ny12-månadersperiod.

 

Återbetalning

– när högkostnadstaket överskridits

Om en patient har betalat för mycket så att den sammanlagda summan överstiger högkostnadstaket ska det överskjutande beloppet återbetalas.
ŸExempel: En patient har betalat 100 kronor över högkostnadstaket när det har gått tio månader efter första besöket i 12-månadersperioden. Beloppet ska då återbetalas och frikort ska utfärdas för den resterande tiden, i detta fall två månader.

För återbetalning ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där den senaste patientavgiften betalades. Personer som är folkbokförda i annat landsting ska hänvisas till sitt hemlandsting.

– efter patienten glömt sitt frikort

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort (och det saknas registrering i Frikortstjänsten att patienten har frikort), ska patientavgiften betalas vid besöket. Avgiften kan återbetalas i efterhand mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande. Motsvarande notering i högkostnadskortet ska strykas. För återbetalning ska patienten i första hand vända sig till den mottagning som avgiften betalats till.

 

Vanliga problem för patienten

 • Att inte alla patientavgifter klistras eller stämplas in i högkostnadskortet.
 • Att frikort inte utfärdas trots att 1100 kronor har betalats.
 • Att en ny högkostnadsperiod påbörjas – trots att väsentlig tid återstår.
 • Att vårdgivaren felaktigt tror att det är kalenderår som gäller istället för 12-månadersperiod – och att patienten därför inte fått tillgodoräkna sig betalda patientavgifter.

Borttappat frikort

Om frikortet är registrerat i Frikortstjänsten, kan patienten få ett nytt frikort med samma giltighetstid. Om registrering saknas måste patienten visa de makulerade underlagen för frikortet, det vill säga högkostnadskortet och/eller originalkvitton eller motsvarande.

Bettfysiologiska patienter och THS

Även vissa bettfysiologiska patienter och patienter med THS* har rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade avgifter under en 12-månadersperiod.

* Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem – tidigare kallad AFL-vård, enligt Allmänna Försäkringslagen. Det är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.

Informera patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt Tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök och försenade besök.

I dokumentrutan ovan finns ett anslag om patientavgifter som kan sättas upp i väntrummen.

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgifter för uteblivna besök & sent återbud

får inte ligga till grund för frikort och ska därför inte tas med i högkostnadskortet. Det gäller när patienten är skyldig att betala aktuell patientavgift vid uteblivet besök och när återbud inte lämnats inom 24 timmar före den avtalade tiden.

Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Avgifter för intyg

omfattas inte heller av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte som betalning.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m