Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgifter för uteblivna besök & sent återbud

får inte ligga till grund för frikort och ska därför inte tas med i högkostnadskortet. Det gäller när patienten är skyldig att betala aktuell patientavgift vid uteblivet besök och när återbud inte lämnats inom 24 timmar före den avtalade tiden.

Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Avgifter för intyg

omfattas inte heller av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte som betalning.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m