Vanliga problem för patienten

  • Att inte alla patientavgifter klistras eller stämplas in i högkostnadskortet.
  • Att frikort inte utfärdas trots att 1100 kronor har betalats.
  • Att en ny högkostnadsperiod påbörjas – trots att väsentlig tid återstår.
  • Att vårdgivaren felaktigt tror att det är kalenderår som gäller istället för 12-månadersperiod – och att patienten därför inte fått tillgodoräkna sig betalda patientavgifter.
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m