Mobil hemtandvård – M1-3

Mobil hemtandvård är den tandvård som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Beslutsprocess: Patientens vårdpersonal och tandläkare ska samråda om var tandvården ska utföras med hjälp av den beslutsprocess som finns i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd, bilaga 1. Se bilden nedan.

Gemensamma regler i 13 landsting

Västra Götalandsregionen har tillsammans med tolv landsting tagit fram tydliga regler för att avgränsa den tandvård som kan utföras i patientens hem. Vårdgivarna får ersättning för den typ av hemtandvård som kan garantera patienten säker tandvård med hög kvalitet. Om mer avancerad tandvård behövs kan undantag beviljas om det finns speciella skäl.

 

Tre vårdmodeller för N-tandvård

Det avgränsade vårdutbudet gäller M 3.

  • (K) Konventionell kliniktandvård – komplett vårdutbud.
  • (P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud.
  • (M 1-3) Mobil hemtandvård – tre olika utrustningsnivåer:

- (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.

- (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning i anslutning till patientens boende – KOMPLETT vårdutbud, jämställt med konventionell kliniktandvård.

- (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – AVGRÄNSAT vårdutbud, se nedan. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

Patienten kan inte debiteras andra kostnader än patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. I övrigt se Patientavgiftshandboken, Västra Götalandsregionen.
Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

 

Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd

De åtgärder som godkäns för utrustningsnivå M3 är markerade i senaste versionen av Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd.
Den mobila hemtandvården för personer med intyg om N-tandvård regleras på sidorna 7-10 i Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland:

Regler och Ersättningslista

Tre vårdmodeller

Det avgränsade vårdutbudet gäller modell M 3.

(K) Konventionell kliniktandvård
Komplett vårdutbud med ersättning enligt nuvarande regler

(P) Permanent tandvårdsutrustning i en separat lokal på särskilt boende
Komplett vårdutbud med ersättning enligt nuvarande regler

(M 1-3) Mobil hemtandvård
Tre olika utrustningsnivåer:

  • (M 1) Mobil tandvårdsutrustning som monteras upp i separat lokal på särskilt boende – komplett vårdutbud med ersättning enligt nuvarande regler
  • (M 2) Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning i anslutning till patientens boende – komplett vårdutbud med ersättning enligt nuvarande regler
  • (M 3) Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget boende – avgränsat vårdutbud enligt  faktarutan till höger. Avser all mobil utrustning som inte motsvarar utrustningsnivå M1 eller M2.

 

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m