Kontinuitet och kvalitet i N-tandvården

Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter som har rätt till N-tandvård. Detta är särskilt viktigt att beakta vid planeringen, eftersom behandlingen ofta bör genomföras i flera steg. Därför ska patientansvarig tandläkare (fast vårdkontakt) och tandhygienist utses och anges i journalen.
I undantagsfall kan patienten ges vård av annan än patientansvarig tandläkare – motivering ska dokumenteras i journalen.

Läs mer på sidan 6 i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland

uiqt|wB&jzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m