Mobil hemtandvård

Mobil hemtandvård kan vid behov utföras i hemmet hos personer med intyg om N-tandvård.
För att bibehålla en säker tandvård med hög kvalitet har Västra Götalandsregionen avgränsat vårdutbudet inom den mobila hemtandvården.

Läs mer om vårdmodellen för mobil hemtandvård.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m