Intyg om N-tandvård

  • Personer som har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har intyg om N-tandvård, ska vända sig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera i kommunen.
  • Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i kommunen, ska fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
    Blanketter för ansökan och läkarintyg
    finns överst till höger på sidan Blanketter – Tandvårdsstödet via den vita menyn till vänster.
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m