Så får du intyg om N-tandvård

Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har intyg om N-tandvård, ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan vara din biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera i din kommun.

Om du vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i kommunen, ska du fylla i en ansökan och skicka den till Enhet Tandvård. Bifoga även ett läkarintyg angående din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.
Blanketter för ansökan och läkarintyg
finns överst till höger på sidan Blanketter – Tandvårdsstödet via den vita menyn till vänster.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m