Så här bedöms din rätt till N-tandvård

Rätten till N-tandvård ska grundas på ett realistiskt behandlingsbehov. Därför är det ditt allmäntillstånd som avgör vilken behandlingsnivå som är lämplig. Förebyggande och akuta insatser prioriteras.
Konserverande och protetisk behandling ska förbättra din förmåga att kunna äta och tala samt bidra till ett för dig godtagbart utseende utan besvärande tandluckor. Om ditt allmäntillstånd gör en mer omfattande behandling omöjlig, ska tandvården istället inriktas på att hålla dig fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och obehag.

Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m