Patientavgifter
& avgifter för uteblivna besökWebbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Patientavgifter i Västra Götaland för vård inom Särskilt Tandvårdsstöd

(För patienter från andra landsting som vårdas i Västra Götaland kan andra patientavgifter gälla, kontakta hemlandstinget.)

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Behandling av annan än tandläkare 100 kronor

 

  • Faktureringsavgift får inte tas ut.
  • Unga vuxna patienter ska inte betala patientavgift.
  • Personer som fyllt 85 år ska inte betala patientavgift. (Gäller från 2017)
  • Patient som är inlagd på sjukhus ska inte betala patientavgift för N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård när det finns ett orsakssamband mellan tandbehandlingen och den medicinska vården.
  • Röntgen: När en patient inom N-, F- och S-tandvård remitterats till särskild röntgenklinik är besöket där avgiftsfritt.
  • När gränsen för högkostnadsskyddet närmar sig ska patienten bara betala så mycket i patientavgift som återstår.
  • Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.

Läs även Högkostnadsskydd & frikort – se menyn till vänster.

 

 

Avgifter för uteblivet besök och sent återbud

Den ordinarie patientavgiften ska betalas när patienten

  • uteblivit från ett överenskommet besök.
  • lämnat återbud senare än 24 timmar före besökstiden.

Dessa avgifter ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd och får alltså inte ligga till grund för frikort.
Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs mer om villkoren för avgiften under Dokument till höger.

Betalning utan uppvisande av giltigt frikort

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort, ska betalning av patientavgift ske vid besöket. Avgiften kan återbetalas mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande. Motsvarande notering i högkostnadskortet ska strykas. För återbetalning ska patienten i första hand vända sig till den mottagning som avgiften betalats till.

Tandvårdsbidragen via Försäkringskassan

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan får inte användas som betalning av patientavgiften inom Särskilt Tandvårdsstöd. De olika stöden går inte att kombinera.

Unga vuxna ska inte betala patientavgift

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd.

ATB och STB ska inte tas ut för unga vuxna patienter

Allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska inte heller tas ut i samband med dessa besök. Hela kostnaden betalas av Västra Götalandsregionen.
I Västra Götaland är den fria tandvården förlängd till och med 31 december det år patienten fyller 24 år.

 

Bettfysiologiska patienter och THS

Även vissa bettfysiologiska patienter och patienter med THS* har rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade avgifter under en 12-månadersperiod, enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården.

* Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem – tidigare kallad AFL-vård, enligt Allmänna Försäkringslagen. Det är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.

Hallänningar betalar andra patientavgifter

Personer som har Särskilt Tandvårdsstöd och är folkbokförda i Halland men vårdas i Västra Götaland betalar de patientavgifter som gäller i Region Halland. Dessa patientavgifter samt tydliga rutiner för fakturering med mera finns i Samverkansavtalet för utomlänsvård inom tandvården – du hittar avtalet via länken under Dokument till höger (i dokumentrutan i det nya fönstret som öppnas).

Patientavgifter i Halland 

Läkarintyg betalas av patienten

Patienten ska själv betala för det läkarintyg som ligger till grund för intyg om N-tandvård eller F-tandvård.
Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas.

Patienten betalar 380 kronor inklusive moms för ett läkarintyg.
Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Har patienten giltigt intyg?

Före en behandling bör du kontrollera om patientens intyg om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda.

Logga in i Fakturaportalen via menyn till vänster och klicka på Registrera räkning och fyll i patientens personnummer. Om patienten har giltigt intyg anges bland annat giltighetstiden, i annat fall antas att patienten tillhör S-tandvård.

Om patienten har skyddad identitet ska du kontakta Tandvårdsenhetens handläggare.

Informera patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt Tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök och sent återbud.

I dokumentrutan ovan finns ett anslag om patientavgifter som kan sättas upp i väntrummen.

Samverkansavtal om utomlänsvård

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland innehåller regler och ger tydliga rutiner kring fakturering med mera vid utomlänsvård i respektive region – både för vårdgivare och för dig som hanterar fakturor.

Läs mer om utomlänsvård

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m