Unga vuxna ska inte betala patientavgift

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd.

ATB och STB ska inte tas ut för unga vuxna patienter

Allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska inte heller tas ut i samband med dessa besök. Hela kostnaden betalas av Västra Götalandsregionen.
I Västra Götaland är den fria tandvården förlängd till och med 31 december det år patienten fyller 24 år.

 

Bettfysiologiska patienter och THS

Även vissa bettfysiologiska patienter och patienter med THS* har rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade avgifter under en 12-månadersperiod, enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården.

* Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem – tidigare kallad AFL-vård, enligt Allmänna Försäkringslagen. Det är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m