Hallänningar betalar andra patientavgifter

Personer som har Särskilt Tandvårdsstöd och är folkbokförda i Halland men vårdas i Västra Götaland betalar de patientavgifter som gäller i Region Halland. Dessa patientavgifter samt tydliga rutiner för fakturering med mera finns i Samverkansavtalet för utomlänsvård inom tandvården – du hittar avtalet via länken under Dokument till höger (i dokumentrutan i det nya fönstret som öppnas).

Patientavgifter i Halland 

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m