Patientavgift

Du betalar patientavgift vid varje besök - gäller dock inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
(85+ gäller från 2017)

Ta alltid med ditt frikort som gäller inom hälso- och sjukvården efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under 12 månader.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m