Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt Tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
  • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet

ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt Tandvårdsstöd

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan (se ovan) ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen.
För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m