Regler och Ersättningslista och lagar

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten nedan som gäller.Regler om Särskilt Tandvårdsstöd

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland - 2016 ver 1.1 - 160628 Läs den inledande versionshistoriken.

Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd - 2016 ver 1Läs den inledande versionshistoriken.

Samverkansavtal

Samverkansavtal Tandvård – VGR och Region Halland - 2016-01-01

 

Tandvårdsenhetens bedömning omfattar:

  • Om patienten är berättigad till Särskilt Tandvårdstöd.
  • Om den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån patientens  allmäntillstånd och behov.
  • Om det begärda priset är skäligt
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m