Regler och Ersättningslista och lagar

Det är alltid dokumenten som gäller

Om uppgifterna på den här webbplatsen skiljer sig från vad som anges i Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland samt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – är det alltid dokumenten nedan som gäller.Regler för Särskilt tandvårdsstöd

Regler för Särskilt tandvårdsstöd – 2017 ver 1.3 Gäller från 1 februari 2017. Läs den inledande versionshistoriken.

 

Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd

Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd – 2017 ver 1.1Gäller all fakturering från 1 februari 2017. Läs den inledande versionshistoriken.

De beslutade beloppen i tidigare förhandsbedömningar har justerats med hänsyn till prisförändringen i senaste versionen av ersättningslistan.
Kontakta oss gärna om det skulle uppstå något problem i samband med faktureringen. 

 

Samverkansavtal – utomlänstandvård

Samverkansavtal Tandvård 2017 1.2 – VGR och Region HallandPrisbilaga 13aPrisbilaga 13c

 

Tandvårdsenhetens bedömning omfattar:

  • Om patienten är berättigad till Särskilt tandvårdstöd.
  • Om den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån patientens  allmäntillstånd och behov.
  • Om det begärda priset är skäligt
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m