S-tandvård som led i Sjukdoms-
behandling under begränsad tid

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

 

Du kan beviljas Särskilt Tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som ett led i en behandling av sjukdom under begränsad tid. Det gäller från och med 1 januari det år du fyller 20 år.

Det innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller. Unga vuxna betalar ingen patientavgift – läs mer under Unga Vuxna i den vita menyn till vänster.

Du kan ha rätt till S-tandvård vid:

S 1 Medfödd missbildning i käke eller ansikte

S 2 Defekt i käkområde på grund av sjukdom

S 3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

S 4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

S 5 Förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar

S 6 Allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom

S 7 Inför strålbehandling mot huvud- och halsregion eller behandling av malign blodsjukdom

S 8 Svåra smärtor i käke eller ansikte under lång tid – endast utredning

S 9 Sömnapné – allvarlig

S 10 Extrem tandvårdsrädsla – endast behandling av fobin

S 11 Byte av tandfyllning – avvikande reaktion mot dentala material

S 12 Byte av tandfyllning – led i en medicinsk behandling

S 13 och S 14 - Upphört 2012-12-30

S 15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

S 16 - 19 Upphört 2008-07-01 

S 20  Upphört 2012-12-31

S 21 Hjälpmedel

Förhandsbedömning

S-tandvård ska oftast förhandsbedömas.
Din tandläkare skickar en ansökan om förhandsbedömning till Tandvårdsenheten som bedömer om den föreslagna behandlingen och kostnaden omfattas av Särskilt Tandvårdsstöd..

ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt Tandvårdsstöd

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt Tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen.
Unga vuxna ska unga vuxna inte ska betala patientavgift.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m