Aplasi

  • För tandvårdsstöd enligt S1 krävs befintliga tandluckor eller persisterande primära tänder och minst tre aplasier i en kvadrant eller minst fyra aplasier i en käke.
  • Retinerade hörntänder som bedömts olämpliga att ortodontiskt dra fram betraktas som aplasi.
  • Att ortodontiskt sluta luckor, som alternativ till implantat, kan i vissa fall omfattas enligt S1.
  • Omfattas inte: Ortodonti där målet är att vidga luckor för kommande bro/implantatbehandlingar. 

<< Tillbaka till S1

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m