Aplasi


För tandvårdsstöd enligt S1 krävs befintliga tandluckor eller persisterande primära tänder och minst tre aplasier i en kvadrant eller minst fyra aplasier i en käke.

Retinerade hörntänder som bedömts olämpliga att ortodontiskt dra fram betraktas som aplasi.

Att ortodontiskt sluta luckor, som alternativ till implantat, kan i vissa fall omfattas enligt S1.

Omfattas inte: Ortodonti där målet är att vidga luckor för kommande bro/implantatbehandlingar. 

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m