S10 Extrem tandvårdsrädsla – endast behandling av fobin

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

 

Den som är extremt tandvårdsrädd har under vissa förutsättningar rätt till tandvårdsstöd för fobibehandling med viss tillvänjande tandvård. Målet är att rehabilitera patienten från själva fobin under en behandlingsomgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården.

Extremt tandvårdsrädd är den som

 • trots ett stort objektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga och akuta ingrepp
 • samt vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller psykiater har bedömts lida av mycket svår tandvårdsfobi

 

Att tänka på före behandling

 • All behandling ska förhandsbedömas och vården ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas
 • Om kompetens:
  - Behandlingen ska utföras av tandläkare eller tandhygienist med en inte obetydlig erfarenhet av patienter med mycket svår tandvårdsfobi.
  - Behandlingen ska ske i samverkan med legitimerad psykolog, psykoterapeut eller psykiater som
  regelmässigt arbetar med tandvårdsrädda patienter.
 • Skriftlig behandlingsplan är ett krav. Målet är att bota tandvårdsrädslan och planen ska innehålla en noggrann beskrivning av den tillvänjande tandvård som planeras under själva fobibehandlingen och till vilken kostnad. Akut tandvård under narkos (av svår värk eller omfattande infektioner) som är en absolut förutsättning för att fobibehandling ska vara möjlig kan innefattas i planen. Observera att all behandling som utförs under narkos och som inte är en del av fobibehandlingen, betalas av patienten enligt tandvårdstaxan. Planen upprättas av tandläkaren, den ska bifogas ansökan om förhandsbedömning och godkännas av patienten innan behandlingen inleds.
 • Tandvårdsstödet omfattar maximalt 10 besök hos tandläkare/psykolog om 60 minuter. Besök och besökstid utöver detta får patienten betala själv. Tandvårdsstödet omfattar dels den behandling hos psykolog som avser att bota själva tandvårdsfobin, och dels den tillvänjande tandvård som utförs som ett led i själva fobibehandlingen.
 • Omfattas inte:
  Den tandvård som utförs sedan behandlingen av tandvårdsrädslan är avslutad, betalas enligt tandvårdsförsäkringens regler.
 • Ersättning per behandlingstillfälle hos psykolog och tandläkare är maximalt 1 200 kronor, allmäntandvården fakturerar med åtgärd VG 912 och specialisttandvården med VS 912. Om patienten uteblir från det inledande psykologbesöket ersätts psykologen om denne haft kostnader.
 • Patientavgift vid psykologbesök är samma som vid tandhygienistbesök och vid varje besök. Patientavgift ska inte betalas av unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m