S11 Byte av tandfyllning vid avvikande reaktion mot dentala material

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Överkänslighet mot dentala material, som guld och palladium, ger rätt till material/fyllningsbyte om lokala reaktioner i närliggande slemhinna förekommer. Fotodokumentation krävs.

Att tänka på före behandling

 • All behandling ska förhandsbedömas och vården ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas
 • Styrkt samband krävs mellan den avvikande reaktionen, lichenförändringar eller allergi, och det dentala materialet.
 • Allergiutredning ska göras av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi.
  Utredande läkare/tandläkare ska ange vilka tänder/fyllningar som ska åtgärdas.
 • Tandvårdsstödet omfattar lichenoida förändringar som är av ulcerös- och/eller atrofisk natur och dessutom orsakar påtagliga subjektiva besvär.
 • Omfattas inte:
  - Undersökningskostnad inklusive PAD betalas av patienten själv.
  - Behandling av tänder som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis sekundärkaries, apikal parodontit och fraktur och frakturer betalas av patienten enligt tandvårdstaxan. Patienten ska även debiteras för underliggande arbete som rotfyllning och pelare – om sådan vård behövs vid byte från exempelvis fyllning till kronersättning.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m