S 21 Hjälpmedel – motsvaras av tidigare S 15

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Tandvårdsstödet omfattar nödvändiga och specialanpassade hjälpmedel av central betydelse för att patienten ska kunna minska sina orofaciala symtom samt själv ska kunna sköta sin dagliga munhygien och därigenom öka sin livskvalitet. Den individuella anpassningen innebär att hjälpmedlet måste konstrueras särskilt eller byggas om för att passa enskilda behov med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Orofaciala symtom kan vara svårigheter att tala, ära och svälja eller nedsatt salivkontroll. 

Att tänka på före behandling  

 • Alla fall ska förhandsbedömas. Utprovningen och anpassningen ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför tiden överskridits.
 • Tandvårdsstödet omfattar:
  A.  Utredning och behandling av oralmotorisk funktionsnedsättning samt utprovning av orofaciala tränings- och stimuleringshjälpmedel.
  B.  Hjälpmedel till patient med stora svårigheter att själv utföra munhygienen på grund av funktionsnedsättningar i armar, händer, ansikte, munhåla etc.
 • Omfattas inte:
  Enklare hjälpmedel för munhygien får patienten betala själv. Inte heller eltandborste i standardmodell, grepp/handtag/skaft i standardmodell eller annat hjälpmedel som inte har individuellt anpassats omfattas av tandvårdsstödet.
 • Ersättning till vårdgivaren:
  Även tid för kommunikation med annan vårdpersonal som arbetsterapeut och sjukgymnast, samt tid för utprovning, instruktion och uppföljning anses vara ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid och omfattas alltså av tandvårdsstödet.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m