S3 Epilepsi som orsakat tandskada i samband med anfall

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Behandling av skador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under anfallet omfattas av tandvårdsstödet. Även tandskydd som utförs i förebyggande syfte kan ingå. Successivt uppkomna slitageskador ersätts inte.

 

Att tänka på före behandling

  • All behandling samt undersökningskostnad ska förhandsbedömas och slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
  • Läkarintyg angående epilepsin ska bifogas ansökan och vara aktuellt.
  • Traumakontroll upp till 12 månader ingår.
  • Patientavgift betalas vid varje gång. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m