S4 Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav


Behandling av patienter inför transplantation eller hjärtklaffskirurgi. Patienter ska hållas infektionsfria i väntan på transplantation samt inför autolog stamcellstransplantation vid andra fall än maligna blodsjukdomar. Även infektionssanering inför intravenös behandling med bisfosfonater eller denosumab av patienter med avancerad tumörsjukdom med skelettengagemang ingår.

 

Att tänka på före behandling

 • Remiss: En förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas om den beräknas överstiga 20 000 kronor. I fältet för ”Extra information” i Folktandvårdens journalsystem T4 anges aktuell S-grupp. Tidsdebitering och användande av vissa latituder ska alltid förhandsbedömas – även om kostnaden beräknas understiga 20000 kronor. Läs mer under Förhandsbedömning.
 • All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Behandlingens mål: Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Behandlingen kan också syfta till att minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.
 • Begränsad tid: Den odontologiska vården förutsätts ske under samma tid som den medicinska behandlingen pågår. Tidsgränsen ett år förväntas därför sällan överskridas.
 • Profylax upp till ett år efter transplantationen ingår. (Om patienten samtidigt har en pågående revisionstandvård utanför Särskilt Tandvårdsstöd får STB via Försäkringskassan tas ut för den vården.)
 • Tandvårdsstödet omfattar endast sanering av infektionsfoci som extraktion, rotbehandling, parodontal behandling och behandling av semiretinerade tänder. För bedömning av infektionsfrihet ska undersökning vara utförd av tandläkare.
  Kariessanering av mycket djupa kaviteter ingår också. Röntgen kan i vissa fall krävas av Enhet Tandvård.
  Även undersökningskostnad ingår.
  Ingen bettrehabilitering ingår – dock kan temporär protetisk ersättning beviljas om tandlucka i fronten uppstått vid saneringen.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m