S5 Förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Förändringarna kan orsakas av sjukdomstillstånd eller behandlingar för

 • Vissa allvarliga blodsjukdomar
 • Immunologiska sjukdomar
 • Symtomgivande HIV infektion
 • Behandling av tumörer med cytostatika

Att tänka på före behandling

 • Remiss: En förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare eller tandläkare remitterat patienten till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas om den beräknas överstiga 20000 kronor. I fältet för ”Extra information” i Folktandvårdens journalsystem T4 anges aktuell S-grupp. Tidsdebitering och användande av vissa latituder ska alltid förhandsbedömas – även om kostnaden beräknas understiga 20000 kronor. Läs mer under Förhandsbedömning.
 • All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Behandlingens mål: : Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Behandlingen kan också syfta till att minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.
 • Begränsad tid: Den odontologiska vården förutsätts ske under samma tid som den medicinska behandlingen pågår. Tidsgränsen ett år förväntas därför sällan överskridas.
 • Tandvårdsstödet omfattar endast behandling av slemhinnan.
  Undersökning och eventuell förebyggande vård ingår.
  Kontroll av behandlingsresultatet ingår.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m