S6 Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

Här avses patienter med en allmänsjukdom som utreds eller behandlas av läkare, och där remitterande läkare misstänker att en infektion i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet.

 

Att tänka på före utredning

  • Remiss: En förutsättning för att utredningen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten till tandvården.
  • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
  • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas om den beräknas överstiga 20000 kronor. I fältet för ”Extra information” i Folktandvårdens journalsystem T4 anges aktuell S-grupp. Tidsdebitering och användande av vissa latituder ska alltid förhandsbedömas – även om kostnaden beräknas understiga 20000 kronor. Läs mer under Förhandsbedömning.
  • Tandvårdsstödet omfattar endast kostnaden för utredning. Övrig tandvård debiteras patienten.
  • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m