S7 Infektionssanering i samband med strålbehandling mot huvud och halsregionen eller behandling av maligna blodsjukdomar

Behandling av patienter inför strålning inom huvud- och halsregionen samt patienter med malign blodsjukdom som ska hållas infektionsfria under den medicinska behandlingsperioden.

 

Att tänka på före behandling

 • Remiss: En förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling i samband med den medicinska behandlingen.
 • Allmäntandvård ska alltid förhandsbedömas.
 • Specialist- eller sjukhustandvård ska förhandsbedömas om den beräknas överstiga 20000 kronor. I fältet för ”Extra information” i Folktandvårdens journalsystem T4 anges aktuell S-grupp. Tidsdebitering och användande av vissa latituder ska alltid förhandsbedömas – även om kostnaden beräknas understiga 20000 kronor. Läs mer under Förhandsbedömning.
 • All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Behandlingens mål: Avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Behandlingen kan också syfta till att minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen.
 • Röntgen ska styrka utförd behandling.
 • Begränsad tid: Den odontologiska vården förutsätts ske under samma tid som den medicinska behandlingen pågår. Tidsgränsen ett år förväntas därför sällan överskridas.
 • Profylax upp till ett år efter avslutad behandling ingår.
 • Tandvårdsstödet omfattar endast undersökning och sanering av infektionsfoci som extraktion, rotbehandling, parodontal behandling och behandling av semiretinerade tänder.
  Kariessanering av mycket djupa kaviteter ingår också.
  Tandbehandling och förebyggande vård ingår upp till 12 månader efter avslutade sjukvårdsinsatser.
  Ingen bettrehabilitering ingår – dock kan temporär protetisk ersättning beviljas om tandlucka i fronten uppstått vid saneringen.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m