S8 Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

Att tänka på före utredning

 • Remiss: En förutsättning för att utredningen ska omfattas av tandvårdsstödet är remiss från medicinsk smärtklinik, neurologklinik, medicinsk smärtspecialist eller motsvarande. Remiss från tandläkare, allmänläkare osv godkänns inte.
 • Alla fall ska förhandsbedömas och vården ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Tandvårdsstödet omfattar bettfysiologisk utredning, bettskena och övriga bettfysiologiska behandlingsmoment som kan ingå i utredningen som ett diagnostiskt verktyg.
 • Omfattas inte:
  Protetisk behandling.
  Recidivbehandling av utredd smärtproblematik.
  Psykolog-, sjukgymnast- och tinnitusbehandling.
  Utredning av smärta på grund av allmän stress, muskelspänning eller migrän.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m