S9 Allvarlig sömnapné

Med allvarlig sömnapné avses ofrivilliga andningsuppehåll under sömn som påverkar allmäntillståndet. Utredning med sömnregistrering och behandlingsplanering ska genomföras av läkare med sömnmedicinsk kompetens inom exempelvis lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Den behandlande tandläkaren ska ha goda kunskaper i behandling av sömnapné.

 

Att tänka på före utredning

 • Patienten ska vara fullständigt undersökt och tandbehandlingen ska vara avslutad innan ersättning för utredning eller behandling av OSAS med apnéskena är aktuell.
 • Remiss från ansvarig läkare med aktuell sömnregistrering ska bifogas ansökan. Remissen ska beskriva övriga symptom med troligt samband till sömnapnén, såsom väldokumenterad dagtidströtthet, hjärt- kärlsjukdomar som påverkas samt motivering till valet av apnéskena som behandling.
 • All behandling ska förhandsbedömas och vården ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras där det framgår varför behandlingsplanen inte kunnat följas.
 • Sömnregistrering ska vara aktuell och visa sömnrelaterad störning i andningen enligt följande kriterier:

  A.
  Ingen samtidig kardiovaskulär sjuklighet, frånvaro av diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom
  - Epworth Sleepiness Scale (ESS) >= 10  (alternativt på annat sätt väldokumenterad dagtidströtthet) och AHI (Apné/Hypopnéindex) >=15 
  Alternativt:
  - Epworth Sleepiness Scale (ESS) >= 10 (alternativt på annat sätt väldokumenterad dagtidströtthet) och ODI (Oxygen Desaturations Index) >= 10

  B. Samtidig dokumenterad kardiovaskulär sjuklighet, diabetes typ II eller verifierad metabol sjukdom
  - Epworth Sleepiness Scale (ESS) >= 6 (alternativt på annat sätt väldokumenterad dagtidströtthet) och AHI (Apné/Hypopnéindex) >= 10
  Alternativt:
  - Epworth Sleepiness Scale (ESS) >=6 (alternativt på annat sätt väldokumenterad dagtidströtthet) och ODI (Oxygen Desaturations Index) >= 7
 • Tandvårdsstödet omfattar  tandställning utförd på individuellt avtryck (antiapnéskena) som drar fram underkäken samt två kontroller (åtgärd 103 x 2) under sex månader efter utlämnandet av skenan. Även förnyelse av apnéskena, reparation eller tillsättning av retensionselement kan godkännas om behandlingen är medicinskt indicerad. Vid förnyelse av utsliten skena ska ny bedömning av den aktuella situationen ske av ÖNH-läkare. I dessa fall krävs ingen ny sömnregistrering.
  Garantitiden är ett år och fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts därför inte. Ersättning utgår inte heller för förnyad behandling hos annan tandläkare under samma period.
 • Omfattas inte:
  - Behandling av socialt störande snarkning utan konstaterad sömnapné ingår inte.
  - Behandling av oönskade ortodontiska effekter på grund av apnéskenebehandling ingår inte.
  - Vid fungerande behandling med CPAP beviljas inte samtidigt ersättning för apnéskena.
  - Omgörning på grund av otillräcklig effekt eller framdragning av första skenan medges inte.
  - Ny apnéskena vid förlorade eller skadade skenor mer än en gång ersätts inte.
  - Utredning av allergisk reaktion mot material i skenan ersätts inte.
 • Ersättningsbeloppet är enligt Folktandvårdens prislistor. LÄS FAKTARUTAN till höger!
  Allmäntandvård:                
  Åtgärd 107 + 311 + (2x103) + VS 720 eller VS720M för momsregistrerade vårdgivare.
  Biblockskena faktureras separat med åtgärd VG 912 – LÄS FAKTARUTAN.
  Specialisttandvård:           
  Åtgärd 107S + 311S + (2x103S) + VS 720 eller VS720M för momsregistrerade vårdgivare.
  Biblockskena faktureras separat med åtgärd VS 912 – LÄS FAKTARUTAN. 
 • Patientavgift betalas vid varje besök, gäller inte unga vuxna. Ingen hjälpmedelsavgift eller motsvarande får särdebiteras patienten. 

Moms på apnéskenor

Gäller vård utförd från 1 juni 2016. Faktureringen är olika beroende på om vårdgivaren är momsregistrerad eller inte.

Momsregistrerade privata vårdgivare:
VS720M Snarkskena
inklusive moms 6 696 kronor (ny åtgärdskod).
VS912    Övrigt belopp: Biblockskena faktureras separat med 1 250 kronor inklusive moms.

Folktandvård och icke-momsregistrerade privata vårdgivare:
VS720 Snarkskenaexklusive moms 5 821 kronor.
VS912 Övrigt belopp: Biblockskena faktureras separat med 1 000 kronor exklusive moms.


Privata vårdgivare som inte är momsregistrerade ska ange det i varje ansökan om FHB.

Folktandvårdskliniker får ett årligt momsbelopp fördelat per månad utifrån gällande momsrutiner, och kan kontakta Folktandvårdens ekonomiavdelning vid frågor.

 

För fakturering av vård utförd före 31 maj – kontakta Enhet Tandvård.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m