S15 Frätskador som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

Att tänka på före behandling

 • Behandlingens mål: Bettrehabilitering av patient som fått erosionsskador efter ätstörningssjukdom eller refluxsjukdom och som är medicinskt rehabiliterade. 
  Under pågående sjukdom har patienten endast rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan.
 • Läkarintyg krävs som verifierar att patienten är medicinskt rehabiliterad från sin sjukdom.
 • Specialistkompetens: Terapiplanering ska utföras av specialisttandläkare i protetik. Vården kan utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkaren.
 • Frätskador på tänderna ska ha dokumenterats i tandvårdens patientjournal med foto och/eller modeller.
 • Förhandsbedömning krävs.
 • Tandvårdsstödet omfattar: Endast en fullständig bettrehabilitering under en behandlingsperiod. Om patienten får recidiv och därefter åter blir medicinskt rehabiliterad godkänns inte någon ny bettrehabilitering.
  Fastsittande protetik kan ingå.
 • Omfattas inte: Rehabilitering på grund av parodontit omfattas inte.
 • Patientavgift betalas vid varje besök. Gäller inte unga vuxna.
uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m