Unga vuxna
med Särskilt Tandvårdsstöd


Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd är ännu inte uppdaterade enligt ändringarna för 2017 - vårdgivare bör därför istället använda de nya dokumenten

 

Patienter anses som unga vuxna från och med 1 januari det år de fyller 20. I Västra Götaland har de fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 24 år.

 
Berättigade personer som fyller 20 år under innevarande kalenderår ska identifieras av kommunal intygsutfärdare (N-tandvård) eller av läkare (F-tandvård). Personkrets respektive sjukdom/funktionsnedsättning ska bedömas och personen ska efter beslut ges ett intyg. Detta trots att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård.

Dessa patienter har ofta ett betydande tandvårdsbehov och ska därför behandlas inom Särskilt Tandvårdsstöd för att kontinuiteten i vården inte ska brytas och äventyra tandhälsan.

  • Vårdens innehåll och utförande regleras i Riktlinjer om fri tandvård till unga vuxna.
  • Vården ska förhandsbedömas och faktureras enligt Regler om Särskilt Tandvårdsstöd.

Vid N-tandvård eller F-tandvård

Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna, se dokumentrutan (senaste versionen finns på webbsidan som öppnas).

  • Patientens intyg ska kontrolleras före behandlingen via eFHB eller Fakturaportalen
  • Förhandsbedömning behöver inte göras


Vid S-tandvård

  • Förhandsbedömning ska göras i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp
  • All tidsdebitering ska förhandsbedömas – oavsett den beräknade kostnaden

Fakturering av tandvård till unga vuxna

  • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd
  • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård
  • Utomlänstandvård – se faktarutan nedan

Undantag till Fakturaportalen

Vid utomlänstandvård ska de nationella tredelade fakturablanketterna användas  – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning, som beställs från Enhet Tandvård. Det gäller alltså när offentliga eller privata vårdgivare i andra landstingsområden behandlar patienter från Västra Götaland. 

I övrigt är fakturablanketterna en ren reservrutin.

Unga vuxna ska inte betala patientavgift

Unga vuxna patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ingår i Särskilt Tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan ska inte heller tas ut i samband med behandling av unga vuxna inom Särskilt Tandvårdsstöd. Hela kostnaden för Unga Vuxna ska faktureras via Fakturaportalen.

 

Ingen FHB för unga vuxna

Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna Senaste versionen finns i Dokumentrutan till höger i fönstret som öppnas.

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m