Fakturering av tandvård till unga vuxna

  • Privata vårdgivare i Västra Götaland ska fakturera via Fakturaportalen och enligt Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd
  • Folktandvården i Västra Götaland ska fakturera enligt respektive betalningsmodell i T4 avseende N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård
  • Utomlänstandvård – se faktarutan nedan
uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m