Undantag till Fakturaportalen

Vid utomlänstandvård ska de nationella tredelade fakturablanketterna användas  – Tandvårdsräkning och Samlingsräkning, som beställs från Enhet Tandvård. Det gäller alltså när offentliga eller privata vårdgivare i andra landstingsområden behandlar patienter från Västra Götaland. 

I övrigt är fakturablanketterna en ren reservrutin.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m