Utvecklingen och planeringen
inom tandvården

Tandvården i Västra Götaland är kunskapsstyrd. Därför tar vi på Enhet Tandvård råd och stöd av flera instanser i vårt strategiska arbete. Det kan handla om övergripande principfrågor som tandvårdens utveckling, kommande behov och tillgänglighet samt politiska förslag till regionfullmäktige.

Läs gärna om utvecklingsstrategin från 2015:

Utvecklingsstrategi Tandvård – slutrapport 2015

 

Odontologiska sektorsrådet bidrar ofta med värdefull, initierad och opartisk kompetens. Samma gäller även Folktandvårdens ämnesråd, Läkemedelskommittén och Regional terapigrupp för tandvård. Dessutom finns andra medicinska terapigrupper som kan tangera tandvårdens område.
Syftet med dessa kontakter är förstås att säkra en fortsatt positiv utveckling inom tandvården för alla invånare i Västra Götaland.

Program- och prioriteringsrådet är ett samlande organ som bland annat ansvarar för ett ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer.

Ökad samsyn

Samarbetet med odontologiska sektorsrådet har möjliggjort en större samsyn mellan allmäntandvården och specialisttandvården i både offentlig och privat regi. En viktig förutsättning för detta var arbetet med Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år och Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna.

Riktlinjer om fri tandvård

Kontakt

Folktandvårdens Ämnesråd

Folktandvården har nio Ämnesråd som fokuserar på sina respektive specialiteter som pedodonti, ortodonti med flera. I viss mån arbetar de parallellt med Odontologiska sektorsrådet.

Enhet Tandvård 

Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. Vi administrerar även Särskilt Tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Sedan 15 april 2015 ansvarar vi för de frågor som tidigare hanterades av HSNK. Vi har nu hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtalen som rör den uppsökande verksamheten.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m