Kontinuerliga uppgifter för Läkemedelskommittén

 • Läkemedelsrekommendationer
 • Terapiråd och medicinska riktlinjer
 • Bevaka och värdera nationella kunskapsunderlag
 • Utveckla uppföljningsinstrument som kvalitetsindikatorer
 • Uppföljning av ovanstående områden
 • Medverka i:
  - regiongemensamma strategier för området
  - upphandling av läkemedel
  - omvärldsbevakning
  - värdering av läkemedel
  - fortbildning
  - erbjuda verksamheterna producentoberoende information och utbildning
 • Fullgöra övriga uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören
 • Utföra särskilda uppdrag från verksamheterna
uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m