Ledamöterna

Alla ledamöter i Läkemedelskommittén och varje ordförande i terapigrupperna tillsätts av Hälso- och sjukvårdsdirektören i samråd med förvaltningarna och det berörda medicinska sektorsrådet.
Läkemedelskommittén utser sedan terapigruppernas ledamöter på motsvarande sätt.

Det ska vara regional balans mellan öppen och sluten vård och mellan privata och offentliga vårdgivare. Och det ska finnas anknytning till lokalt läkemedelsarbete.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m