Ledamöterna i Rådet

Odontologiska Sektorsrådet har sju ordinarie ledamöter och kan adjungera en företrädare för privata vårdgivare med betydande verksamhet och vårdavtal med Västra Götalandsregionen. Även Region Halland kan adjungera en ledamot. Ledamöterna bestämmer själva hur ofta de ska sammanträda och i vilka arbetsgrupper de ska verka.

  • Tre ledamöter ska vara ordförande i något av Folktandvårdens Ämnesområden
  • En ledamot ska representera Folktandvårdens allmäntandvård
  • En ledamot ska vara privatpraktiserande allmäntandläkare
  • En ledamot ska vara privatpraktiserande specialisttandläkare
  • En ledamot ska representera Odontologiska Institutionen vid Sahlgrenska Akademin
uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m