Ökad samsyn

Samarbetet med odontologiska sektorsrådet har möjliggjort en större samsyn mellan allmäntandvården och specialisttandvården i både offentlig och privat regi. En viktig förutsättning för detta var arbetet med Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år och Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna.

Riktlinjer om fri tandvård

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m