Tillgänglig tandvård – för alla

Alla har inte samma förutsättningar att ta del av samhällets utbud. Därför vill Västra Götalandsregionen förbättra och förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning – helt enkelt för att alla ska vara jämlika. Det gäller inte minst i tandvården.

 

Vi ställer högre krav på vissa kliniker

De kliniker som har avtal med Västra Götalandsregionen för att ge tandvård till barn och unga vuxna måste följa alla regler och lagar om tillgänglighet. Det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare.
Du hittar dessa kliniker via menyn till vänster – under rubriken För dig mellan 3 och 24 år, välj sedan Tandvårdskliniker du kan välja. Du kan också klicka på länken under Läs mer till höger på den här sidan.

Ta en titt i Tillgänglighetsdatabasen – TD

TD beskriver på vilket sätt bland annat tandvårdskliniker är anpassade och för vilka de är tillgängliga. Målet är att varje klinik beskrivs så väl att du lätt kan avgöra om du kan besöka den eller inte. För närvarande finns det en ny och en äldre version av databasen, TD och TD2. I den äldre finns alla Folktandvårdskliniker listade. Och i din sökning väljer du de alternativ nedan som passar bäst för dig.


Tillgänglighetsdatabasen utvecklas av Kommittén för rättighetsfrågor och Rättighetskommitténs kansli.

Tillgänglighets- databasen – TD

Beskriver olika verksamheter – från tandvårdskliniker och återvinnings-
stationer till paddelleder – så att du lätt kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.

TD

Kontakt

TD-strategiska enheten

Marianne Salén
Enhetschef
010-441 04 61
070-543 70 36
 

Camilla Salén
Regionutvecklare
070-313 31 73
 

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Rättighetskommitténs kansli har bland annat riktlinjer för fysisk tillgänglighet i Västra Götaland.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Rättighetskommitténs kansli

uiqt|wBuizqivvm5{itmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5{itmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5{itmvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5{itmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m