Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Rättighetskommitténs kansli har bland annat riktlinjer för fysisk tillgänglighet i Västra Götaland.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Rättighetskommitténs kansli

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m