Utomlänsvård inom tandvården

Västra Götalandsregionen och Region Halland har ett samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården*.

  • Det ena syftet är att underlätta en effektiv och bra utomlänsvård enligt patienternas egna val för barn och tonåringar (3–19 år), unga vuxna (20–24 år) samt för personer med rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.
  • Det andra syftet är att optimera de båda regionernas användande av specifik kompetens för så kallad sällan förekommande tandvård av remitterade patienter.

Det är alltid hemregionens regler som gäller

De regler som gäller i patientens hemregion gäller även vid vård i den andra regionen. Det innebär exempelvis att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård även hos de vårdgivare i Halland som har avtal med Västra Götalandsregionen. Det innebär också att undomar som är skrivna i Halland inte får fri tandvård upp till 24 års ålder även om vården utförs i Västra Götaland.

            * Samverkansavtalet är ett underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen.

Senaste versionen av samverkansavtalet

Det aktuella Samverkansavtalet hittar du via Regler för vårdgivare i den vita menyn till vänster.

Att välja ny tandläkare

Du som vill välja en ny tandvårdsklinik behöver bara skriva ut och fylla i en valblankett och ge den till kliniken. 

Valblanketter hittar du via den blå menyn till vänster under rubriken För dig mellan 3 och 24 år – därefter Alla blanketter för 3-24 år i den vita menyn.

Skyddad identitet

För att inte riskera att röja skyddade personuppgifter inom tandvården för barn och unga finns särskilda blanketter. Det gäller bland annat valblenketter för patient/anhörig och för vårdgivare som ska rapportera vårddata och epidemiologi.

Alla blanketter finns via För vårdgivare om barn och unga vuxna i den blå menyn till vänster – därefter Blanketter & Riktlinjer & Dokument i den vita menyn.

Blanketter för patienter

Alla blanketter för patienter finns under För dig mellan 3-24 år i den blå menyn till vänster – därefter Alla blanketter för 3-24 år i den vita menyn.

Alla blanketter för 3-24 år

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m