Patientavgifter i Halland och Västra Götaland

För THS-vård* och vård inom Särskilt Tandvårdsstöd betalar patienten samma patientavgifter som för övrig hälso- och sjukvård i sin hemregion. Patienten har samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under en period av 12 månader.

Ingen patientavgift ska tas ut för patienter som
- har frikort
- är inneliggande på sjukhus
- har fyllt 85 år – gäller i hela Sverige fr 1 januari 2017
- är folkbokförda i Västra Götaland – gäller fram till 31 december det år de fyller 24.

I övrigt se Handläggning av patientavgifter för tandvård med avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

* Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem – tidigare kallad AFL-vård, enligt Allmänna Försäkringslagen. Det är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.

  

Västra Götalandsregionen 

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Tandvård av annan än tandläkare 100 kronorRegion Halland

Allmäntandläkare 150 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor

 

2017:   Ingen patientavgift för 85+

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.

Läs samverkansavtalet

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland innehåller regler och ger tydliga rutiner kring fakturering med mera vid utomlänsvård i respektive region – både för vårdgivare och för dig som hanterar fakturor.

Du hittar avtalet i dokumentrutan på sidan Regler för vårdgivare.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m