Patientavgifter i Halland och Västra Götaland

För THS-vård* och vård inom Särskilt Tandvårdsstöd betalar patienten samma patientavgifter som för övrig hälso- och sjukvård i sin hemregion. Patienten har samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under en period av 12 månader.

För patient som har frikort eller är inneliggande vid sjukhus får ingen patientavgift tas ut.
I övrigt se Handläggning av patientavgifter för tandvård med avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

* Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem – tidigare kallad AFL-vård, enligt Allmänna Försäkringslagen. Det är tandvård som kräver sjukhusets resurser eller där patienten har remitterats från sjukvården till vissa specialisttandläkare.

 

Västra Götalandsregionen 

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Tandvård av annan än tandläkare 100 kronorRegion Halland

Allmäntandläkare 150 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Tandvård av annan än tandläkare 100 kronor

Läs samverkansavtalet

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland innehåller regler och ger tydliga rutiner kring fakturering med mera vid utomlänsvård i respektive region – både för vårdgivare och för dig som hanterar fakturor.

Du hittar avtalet i dokumentrutan på sidan Regler för vårdgivare.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m