Senaste versionen av samverkansavtalet

Det aktuella Samverkansavtalet gäller från 2014-04-01.

Du hittar det på sidan Regler för vårdgivare i den vita menyn till vänster.

uiqt|wB&uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m