Användande av specialiserad kompetens inom VGR & Halland
– och regler om patientens vårdval


Fri eller subventionerad allmäntandvård

Patienter som omfattas av den fria tandvården för barn och unga eller som har Särskilt tandvårdsstöd kan välja vårdgivare i hela Västra Götaland och Halland.

Barn och unga

Personer som vill ha utomlänsvård måste välja en vårdgivare som har vårdavtal med sin hemregion, det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare i vårdregionen. Alla vårdgivare i Västra Götaland och Halland är välkomna att teckna vårdavtal med båda regionerna. Läs faktarutan längre ner på sidan.
Tänk på att åldersgränserna för den fria tandvården är olika i Västra Götaland och Halland, se faktaruta till höger.

Särskilt Tandvårdsstöd

Patienter med Särskilt Tandvårdsstöd kan välja vilken tandläkare de vill – under förutsättning att Regler och Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland följs. Läs mer under Särskilt Tandvårdsstöd i menyn – välj Regler och Ersättningslista .Patienten kan välja specialisttandläkare
i Västra Götaland eller Halland

Alla som är folkbokförda i Västra Götaland och Halland har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården både i Västra Götaland och i Halland med de begränsningar som följer av remisskraven i patientens hemregion.

För tandreglering ska urvalet göras i hemregionen inom den fria barn- och ungdomstandvården.

Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården avser tandreglering eller kräver sjukhusresurser.

Vårdavtal för utomlänsvård

 • Vårdgivare i Västra Götaland som vill behandla patienter (3-21 år) från Halland ska vända sig till:
  Regionkontoret Halmstad
  Tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson
  035-13 48 00

 • Vårdgivare i Halland som vill behandla patienter (3–24 år) från Västra Götaland kan fylla i intresseanmälan som finns via För vårdgivare om barn och unga vuxna i den blå menyn till vänster – därefter Blanketter & Riktlinjer & Dokument i den vita menyn.

  Fyll i intresseanmälan och e-posta den till oss. Avtalstexten kan du redan nu läsa i avtalsmallen som också finns på sidan Blanketter & Riktlinjer & Dokument. Läs gärna mer på sidan För vårdgivare – om barn och Unga Vuxna.

  Blanketter & Riktlinjer & Dokument

Vårdgivare – definition

Vårdgivare är statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Patientdatalagen (2008:255).

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker eller mottagningar.

Samverkansavtal & prisbilagor 2017

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland innehåller regler och ger tydliga rutiner kring fakturering med mera vid utomlänsvård i respektive region – både för vårdgivare och för dig som hanterar fakturor.
Samverkansavtal Tandvård 2017 1.2 – VGR och Region Halland Bilaga 13a Priser vid utomlänstandvård – THS – 2017Bilaga 13c Priser vid utomlänstandvård – LKG – 2017

Åldersgränser för
fri tandvård 2017

Vårdgivare i Västra Götaland får ge utomlänsvård till patienter mellan 3 och 21 år från Halland.

Vårdgivare i Halland får ge utomlänsvård till patienter mellan 3 och 24 år från Västra Götaland.

Barn till och med två år

Barn till och med två år ska behandlas av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten. Undantag görs för akut tandvård.

Faktureringsuppgifter finns i samverkansavtalet.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m