Åldersgränser för
fri tandvård 2016

Vårdgivare i Västra Götaland får ge utomlänsvård till patienter mellan 3 och 19 år från Halland.

Vårdgivare i Halland får ge utomlänsvård till patienter mellan 3 och 24 år från Västra Götaland.

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m