Att välja tandläkare
i Västra Götaland eller Halland


Den fria eller subventionerade tandvården

Om du omfattas av den fria tandvården för barn (3–19 år) eller för unga vuxna (20–24 år) kan du välja vårdgivare i hela Västra Götaland och Halland. Det gäller även om du har Särskilt Tandvårdsstöd

Du som är mellan tre och 24 år och vill ha tandvård i Halland måste välja en vårdgivare där som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen – det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare i Halland. Om du vill välja en tandvårdsklinik i Halland – fråga om kliniken har ett vårdavtal med Västra Götaland.

Tandvårdskliniker du kan välja

Under rubriken För dig mellan 3 och 24 år i den blå menyn till vänster hittar du tandvårdskliniker som har avtal med Västra Götalandsregionen om tandvård för barn och tonåringar samt för unga vuxna.

Det är alltid Västra Götalandsregionens regler som gäller när du får utomlänsvård i Halland.

Du som till största delen själv betalar för din tandvård med stöd från Försäkringskassan, kan naturligtvis vända dig till vilken tandläkare du vill.

Barn till och med två år

Barn till och med två år ska behandlas av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten.
Undantag görs naturligtvis om ditt barn behöver akut tandvård någon annanstans.

Du kan även välja specialisttandläkare i Halland

Du som är folkbokförd i Västra Götaland har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården både i Västra Götaland och i Halland – under förutsättning att du har en remiss.

Om tandvården avser tandreglering eller kräver sjukhusresurser i Halland måste Västra Götalandsregionen ha godkänt den planerade vården i en ansvarsförbindelse. För tandreglering ska urvalet göras inom den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland.

Remiss till specifik kompetens

Västra Götalandsregionen och Region Halland samarbetar också för att på bästa sätt använda specifik kompetens för så kallad sällan förekommande tandvård av patienter med remiss. Det kan gälla vård av barn med läpp-, käk- och gomdefekter eller jämförbara kraniofaciala missbildningar, samt även THS-vård (Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem). Och det gäller all specialiserad tandvård där kompetensen har samlats på några kliniker i landet för att bevara och höja vårdens kvalitet med patienternas bästa för ögonen.

Att välja ny tandläkare

Du som vill välja en ny tandvårdsklinik behöver bara skriva ut och fylla i en valblankett och ge den till nya kliniken. Tänk på att det kan ta några månader innan du blir kallad till undersökning.

Valblanketter hittar du under rubriken För dig mellan 3 och 24 år i den blå menyn till vänster – därefter Alla blanketter för 3-24 år. 

Vårdgivare – definition

Offentlig vårdgivare är Folktandvården.
Privat vårdgivare är ett företag eller en enskild näringsidkare som ger tandvård.

Varje vårdgivare kan ha flera kliniker/mottagningar.

uiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m